Minikonfirmander

Kom og vær minikonfirmand!

”Hvorfor står præsten højt oppe på en stol og taler ud i kirken? ”

”Hvem ejer egentlig Kirken?”

”Hvilke symboler gemmer der sig i kirken og hvad betyder de?” – ”Hvad betyder duen?”

Igennem leg, sang, bevægelse, stomp, teater, kreativitet og fortællinger fra Bibelen, skal vi gå på opdagelse i Domkirken og opleve kirken og kristendommen, salmerne, sproget, musikken og præsterne.

Minikonfirmandforløbet vil for skolerne i Roskilde Domsogn foregå tirsdage og torsdage efter skoletid og forløbe over ca. 10 gange og afslutte med en Gudstjeneste for jer og jeres familier.

Forløbet vil blive tilbudt de forskellige skoler i Domsognet på følgende tidspunkter:


Absalon skole:
                 
Tirsdage uge 36-46 samt afsluttende Gudstjeneste søndag d. 25. november 2018 kl. 14.00. Jeg henter børnene kl. 14.00 i SFO´en og følger dem tilbage til skolen igen til kl. ca. 16.15.

Klostermarksskolen:       
Torsdage uge 36-45 samt afsluttende Gudstjeneste søndag d. 11. november 2018 kl. 14.00.  Jeg henter børnene i SFO´en kl. 14.00. Hvor vi samlet vil gå ud til en bus, som vil køre os til Domkirken. Børnene bliver ikke kørt tilbage til skolen, men skal hentes ved Domkirken kl.16.00 når undervisningen slutter. 

Sankt Josef skole (2 hold):
Tirsdage og torsdage uge 49-11 (vinterferie i uge 7+8) samt fælles afsluttende Gudstjeneste d. 17. marts 2019 kl. 14.00 for begge hold. Jeg henter børnene, når de har fri fra skole i deres klasse og følger dem tilbage til SFO´en.

Den Private Realskole:  
Tirsdage uge 13-24 (påskeferie uge 13 og aflyst i uge 18 pga. klubstart.)  Afsluttende Gudstjeneste søndag d. 16. juni. 2019 kl. 14.00. Jeg henter børnene, når de har fri fra skole i deres klasse og følger dem tilbage til SFO´en.

Yderligere info

Børne- og Ungeunderviser
Birgitte Nabe-Nielsen
Mail: bnn@roskildedomkirke.dk
Telefon 93 84 62 42
træffes bedst mandage kl 9-12
Onsdag er fridag