Musik

Organister

Domorganist
Kristian Olesen
Telefon 20 76 07 32 
Mail kpo@roskildedomkirke.dk
Onsdag er fridag

Organist
Kåre G. Nielsen
Telefon 26 84 69 85 
Mail kn@roskildedomkirke.dk
Mandag er fridag

Korledere

Sangpædagog og korleder 
Christa Brix Hauser
Roskilde Domkirkes Pigekor
Telefon 20 86 26 04
Mail christa.brix.hauser@gmail.com

Korleder 
Egil Kolind

Roskilde Domkirkes Drengekor
Telefon 40 98 59 90
Mail ek@roskildedomkirke.dk