Hjælp til selvhjælp

De projekter og tilbud, som Roskilde Domsogns Menighedspleje udbyder er alle, i en eller anden henseende, hjælp til selvhjælpsordninger, hvilket vil sige, at de alle har til hensigt, at man skal klædes på til selv at kunne mestre livet med de komplikationer, glæder og udfordringer det fører med sig. For nogen kan det være en længere proces og for andre kan det være en kortere proces.

Men fælles er, at man får et kærligt rygstød og en støtte i det omfang der er behov indtil man føler sig klar og selvkørende igen.