Yoga i Gråbrødre

02 maj 2019
19.30-21.00

Aftener i Gråbrødre

At yoga er godt for både krop og sjæl har længe været kendt. Bevægelser og afspænding kan være med til styrke kroppen, træne sindet og give ånden noget at arbejde med!

Når vi laver yoga i Gråbrødre bruger vi kroppen til bevægelser der er kendt fra hatha-yoga traditionen, men bruger kristne tekster til meditation, afspænding og bøn. Omdrejningspunktet for at bruge yoga i en kristen kontekst er et ønske om at bruge kroppen til at få en bedre og dybere meditations -og bønpraksis samt en forståelse af bøn og meditation som en åbenhed og rettethed mod Gud.

Det er ikke nødvendigt at være medlem af Folkekirken eller særligt troende for at deltage – men vi forventer en spirituel åbenhed. Erfaring med yoga er heller ikke nødvendig, men det er en fordel at have sit eget underlag med.

Tilmelding gerne, men ikke nødvendigt, til scz@km.dk

 

Gråbrødre Kapel