Bogsalon

21 mar 2018
19.00-21.00

Første Bogsalon vil blive afholdt onsdag den 21. marts kl. 19-21 i Konventgården. Vi skal her tale om ”Himmerige og helvede” skrevet af den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson. Bogen er første del af en trilogi, men kan også læses som et selvstændigt værk om naturens kræfter og livets store spørgsmål. Jeg vil lave et meget kort oplæg og vil derefter præsentere forskellige spørgsmål til overvejelse og diskussion i både mindre grupper og i plenum. Håbet er, at vi kan tale sammen på kryds og tværs, gerne med andre, end dem vi normalt taler med, ligesom deltagernes egne erfaringer og refleksioner kan inddrages.

***

Et nyt tiltag i Domkirken er en Bogsalon. Bogsalonen er tilbud om at mødes, tale og høre om en bog. Tanken om et forum, hvor der gives mulighed for at diskutere litteratur, er opstået på baggrund af flere henvendelser. Derfor har aktivitetsud¬valget spurgt om præsterne har lyst til på skift at stå for en aften i litteraturens tegn. Det vil vi selvfølgelig gerne, for litte¬ratur og teologi spiller ofte sammen på bedste vis.

Da der er fem præster ved Domkirken vil Bogsalonerne for¬håbentligt præsentere meget forskelligartet litteratur, lige¬som oplæg og diskussion vil variere i form. Til hver Bogsalon vil et værk blive præsenteret og diskuteret. Titlen vil blive meddelt i god tid, så man har mulighed for at få fat i bogen og læse den inden vi skal tale om den.

Vi håber, vi i Bogsalonerne sammen kan udforske littera¬turen og få inspiration til at læse mere.

 

Store sal, Konventgård