Tip en venPrint
 

Kirkegårdene

Roskilde Kirkegårde er fælles for Roskilde Domsogn og Roskilde Søndre Sogn. Kirkegårdene henhører under kirken og ejes af Roskilde Domkirke.

Kirkegårdenes ledelse varetages af en bestyrelse på seks medlemmer, valgt af de to menighedsråd.

Nederst her på siden kan du via Google Maps finde vej til kirkegårdene.

Østre Kirkegård
Kong Magnus Vej 13, Roskilde

I 1885 fik Roskilde en ny kirkegård. Den skulle aflaste og senere helt afløse Gråbrødre Kirkegård, hvor der ikke mere var mulighed for udvidelse. Kirkegården bar i en lang årrække navnet "den nye kirkegård", indtil den var så gammel, at det var tid til et andet navn: Østre Kirkegård.


Gl. Vor Frue Kirkegård
Fruegade/Grønnegade, Roskilde

Gl. Vor Frue Kirkegård ligger i Grønnegade tæt ved Roskilde centrum og Roskilde Station og er en af byens ældste kirkegårde.

Gråbrødre Kirkegård
Store Gråbrødre Stræde 12, Roskilde

Gråbrødre Kirkegård blev først og fremmest brugt af fattigfolk, men i 1805 forbød en ny lov begravelser inde i kirkerne, og snart efter var det også slut med begravelser på den gamle kirkegård omkring Domkirken.

Da blev Gråbrødre Kirkegård Roskildes egentlige kirkegård, anlagt i tidens romantiske stil, næsten som en park med snoede gange og kønne beplantninger.

Det særlige parkagtige præg understøttes af mange pragtfulde træer: Weyses bøg, hængebøgen ved indgangen fra Store GråbrødrStræde, Tempeltræet ud for inspektørboligen og den mere end 130 år gamle, statelige lindeallé fra Hestetorvet til kapellet. Der er kun adgang til kirkegården via lågen i Store Gråbrødre Stræde.


Link til Roskilde Kirkegårde