Tip en venPrint
 

Om Domsognet

Roskilde Domsogn er med 18.939 indbyggere, pr. 1. januar 2013, landets femte største sogn og det største af landets domsogne. 

I Domsognet har vi to kirker: Roskilde Domkirke og Gl. Vor Frue Kirke.

Der er begravelseskapeller ved Østre Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård. Roskilde Kirkegårde er fællesbetegnelsen for Østre Kirkegård og de to bykirkegårde Gl. Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Udover gudstjenester og kirkelige handlinger arrangeres sognemøder etc. De holdes for hovedpartens vedkommende i Konventhuset, der ligger ved Domkirken.

Der er i Domsognet en stor koncertaktivitet, blandt andet med koncerter hver torsdag i sommermånederne.

Sognet har tre kor: Domkoret (voksenkor) og 2 børnekor, et for drenge og et for piger.

Domsognets administration og kordegnekontoret har til huse i Domkirkestræde 10 i den røde bygning bag Konventhuset.

Domkirken besøges årligt af godt og vel 100.000 turister. I 1995 blev kirken optaget på UNESCO's liste over verdens umistelige kulturværdier.

Roskilde Domkirkemuseum er Domsognets eget museum. Det er indrettet i den historiske riddersal, som er overetagen til Helligtrekongers Kapel.

Omregnet til årsværk er i Domsognet beskæftiget 50 medarbejdere.

Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer, sognets præster og en repræsentant for medarbejderne.