Tip en venPrint
 

Sorggruppe for voksne

Roskilde Domsogns Menighedspleje tilbyder deltagelse i en sorggruppe for voksne over 26 år, der i forbindelse med dødsfald har mistet en nærtstående.

 

Har du mistet din mand eller din kone, et barn, en kæreste eller en anden, du var nært knyttet til, kan det påvirke livet i meget lang tid - måske i længere tid, end omverdenen altid kan forstå. Måske har andre svært ved at sætte sig ind i, hvordan du har det, og måske har du vanskeligt ved at sætte ord på de mange følelser og tanker, der fylder dig.

Derfor kan det være godt at tale med andre. I en sorggruppe møder man andre, der også har mistet. Man kan få hjælp ved at snakke om alt det, der er svært, uden at skulle tage hensyn til andre, og man kan dele erfaringer, tanker og følelser og finde støtte og hjælp til at tackle hverdagen.

 

Ring eller send en mail og hør nærmere hos projektkoordinatorerne Mette Popp-Madsen, tlf.: 51505820, mail: mette.popp@mail.dk eller Jacob Wiemann, tlf.: 24609936, mail: jacob.wiemann@mail.dk

Praktisk info

Gruppen mødes hver anden tirsdag kl. 17.00 til ca. 20.30 under ledelse af psykoterapeuterne Mette Popp-Madsen og Jacob Wiemann. 

Deltagelse i sorggruppen er gratis.

 

Yderligere info: 

Kan du få ved at kontakte projektmedarbejder i Roskilde Domsogns Menighedspleje: 

Anders Klemmed Meldgaard på tlf. 22459524, mail akm(at)roskildedomkirke.dk eller

formand for Menighedsplejen Paul Kofoed Christiansen på tlf.: 21201985, mail pkc(at)km.dk