Kirkegårdsleder ved Roskilde Kirkegårde

Stillingen som kirkegårdsleder ved Roskilde Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. november 2018. Stillingen er en tjenestemandsstilling, som aflønnes efter lønramme 36 løntrin 49 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og lønnen udgør på nuværende tidspunkt kr. 48134,04 pr. måned og pension efter lov om tjenestemandspension.

Roskilde Kirkegårde består af 3 kirkegårde, Østre Kirkegård med kapel, samt Gråbrødre Kirkegård og Gl. Vor Frue Kirkegård i alt ca. 14 ha. De 3 kirkegårde har tilsammen ca. 250 begravelser / urnenedsættelser om året. Derudover varetager Roskilde Kirkegårde p.t. kirkegårdsdriften på yderligere 4 kirkegårde i et kontraktstyret driftssamarbejde.

Kirkegårdslederen har det daglige ansvar sammen med kirkegårdsudvalget og vil sammen med overgartneren udgøre kirkegårdsledelsen. Der er p.t. 23 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen, 1 medarbejder i kapel samt 3 medarbejdere i administrationen. Medarbejderne arbejder i mindre medarbejdende grupper. 

Som kirkegårdsleder,

 • skal du i samarbejde med overgartneren stå for den daglige drift af kirkegårdene
 • skal du videreudvikle den fysiske planlægning af Roskilde Kirkegårde
 • har du opgaver i forbindelse med begravelser og urnenedsættelser
 • har du kontakt til kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • har du - ved delegation fra menighedsrådet – personaleansvaret for alle medarbejdere
 • har du ansvaret for et trygt arbejdsmiljø og en velfungerende arbejdsplads
 • skal du fortsætte og udbygge samarbejdet med kirkegårdsudvalg, menighedsråd og Domkirkens administration

Vi forestiller os, at du,

 • har en uddannelse som f.eks. hortonom, have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog eller med lignende kvalifikationer
 • har erfaring med ledelse
 • har erfaring med driftsstyring af grønne områder
 • har indsigt i maskiner til grønne områder
 • har en åben, engageret og ærlig ledelsesstil
 • har en veludviklet evne til at prioritere og planlægge
 • kan bevare roen og overblikket, når tempoet bliver højt
 • har økonomisk forståelse
 • er fortrolig med anvendelse af IT
 • har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne og ser kommunikation som en væsentlig ledelsesopgave
 • har kendskab til folkekirken og kirkegårdsdrift (vil være en fordel).

Vi kan tilbyde,

 • et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold
 • en arbejdsplads der giver mulighed for personlig udvikling
 • et godt socialt arbejdsmiljø med samarbejde som omdrejningspunkt

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Roskilde Domkirkes administration på telefonnummer 46 35 16 24, hvorfra der henvises til menighedsrådsformand Anne Rosendal efter d. 10 august.

Læs evt. mere om Roskilde Kirkegårde på www.roskilde-kirkegaarde.dk – mulighed for besøg på kirkegården aftales med Kirkegårdskontoret på 46 35 08 90.

Menighedsrådet vil indhente referencer og straffe- og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte kirkegårdsledere reguleres af tjenestemandsloven samt af centralt fastsatte regler om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd på statens og kirkeministeriets område.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7156fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: 27. august 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 18.-19. september.

Ansøgere, der udtages til 2. runde d. 26. september, må påregne at deltage i en ledelsestest forinden.