Tip en venPrint
 

Kom og vær minikonfirmand!

Roskilde Domkirke vil gerne invitere jer, der går i 3. klasse i Roskilde Domsogn til at komme og være minikonfirmander!

Igennem leg, sang, bevægelse, stomp, teater, kreativitet og fortællinger fra Bibelen, skal vi gå på opdagelse i Domkirken og opleve kirken og kristendommen, salmerne, sproget, musikken og præsterne.

Minikonfirmandundervisningen vil foregå tirsdage og torsdage efter skoletid og forløbe over ca. 10 gange og afslutte med en Gudstjeneste for jer og jeres familier.

Forløbet vil blive tilbudt de forskellige skoler i Domsognet på følgende tidspunkter:

Absalon skole:      
Tirsdage uge 33-43 samt afsluttende Gudstjeneste d. 30. okt.
Jeg henter børnene kl. 14.00 i SFO´en og følger dem tilbage til skolen igen kl. 16.00.

Klostermarksskolen:
Torsdage uge 33-43 samt afsluttende Gudstjeneste d. 5. nov. 
Jeg henter børnene i SFOén kl. 14.00. Hvor vi samlet vil gå ud til en bus, som vil køre os til Domkirken. Børnene bliver ikke kørt tilbage til skolen, men skal hentes ved Domkirken kl.16.00 når undervisningen slutter. 

Den Private Realskole:          
Tirsdage uge 45-4 samt afsluttende Gudstjeneste d. 29. jan.            
Jeg henter børnene kl. 14.00 på skolen og følger dem tilbage til skolen igen kl.16.00.

Tjørnegårdsskolen:                
Torsdage uge 45-4 samt afsluttende Gudstjeneste d. 5. feb.        
Jeg henter børnene i SFO´en kl. 14.00. Hvor vi samlet vil gå ud til en bus, som vil køre os til Domkirken. Børnene bliver ikke kørt tilbage til skolen, men skal hentes ved Domkirken kl.16.00 når undervisningen slutter. 

Sankt Josef skole (2 hold):
Tirsdage og Torsdage uge 9-20 samt fælles afsluttende Gudstjeneste d. 21. maj. for de 2 hold.
Jeg henter børnene kl. 14.00 på skolen og følger dem tilbage til skolen igen kl.16.00.

Små friskoler, Roskilde private skole og sognets børn:
Mandage i uge 19-25 kl.15.00-16.30 (ikke uge 23, 2. pinsedag) samt afsluttende Gudstjeneste mandag d. 19. juni kl. 16.00.
Da dette hold bliver sammensat af flere skoler kan jeg ikke hente dem på skolerne, derfor skal børnene selv komme til Roskilde Domkirkes konfirmandstue, Domkirkestræde 4. - Det er også her, de skal hentes igen.

Vi kan blive dejligt mange, hvis I kommer alle sammen.

De bedste hilsner fra Roskilde Domkirke,

Børne- og Ungeunderviser
Birgitte Nabe-Nielsen

Mail: bnn(at)roskildedomkirke.dk
Tlf.nr. 93 84 62 42
Træffes bedst mandage kl. 9-12
(Onsdag er fridag)